Image
Artur jest ... jednym z najlepiej przygotowanych i wykształconych profesjonalistów na rynku szkoleniowo-doradczym w Polsce

KOLEJNY WARSZTAT

09.03.2021

- NADCHODZĄCE WYDARZENIA -

„Jeżeli poczucie szczęścia uzależnione jest od czynników zewnętrznych, niemal zawsze jest rezultatem przypadku. Jedynie własny, świadomy wpływ na stan szczęścia może zmienić przypadek w osiągany rezultat” - pisze Maciej Bennewicz w najnowszym podręczniku coachingu i mentoringu. Na warsztatch szczęscia Pracujemy min. z wykorzystaniem  modelu STO/SPP którego autorem jest Tal Ben-Shahar będziemy szukać odpowiedzi na pytanie czym jest szczęście? Czym jest dobrostan? Czy to wyłącznie subiektywne odczucie czy istnieje jakaś uniwersalna „magiczna” formuła, zasada pozwalająca osiągnąć nam ten stan. Spora dawka wiedzy, podejście integralne i neurokognitywne w coachingu i edukacji. Nowy paradygmat coachingu
Temat zmiany dotyka nas zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Deklarujemy zmianę okopani w swoich twierdzach wzorcami, automatyzmami i nawykam. Heurystyki dostępności i zakotwiczenia trzymają nas w strefie komfortu i pomimo że czesm udaje nam się wychylić z niej głowę nie jesteśmy w stanie sami bez wymuszenia traumatycznymi przeżyciami zmienić się.

Szczególnie widoczne jest to w organizacjach, gdzie metaforyczne trzy małpy Hardgrowa łupią nas po karku przy drobnej próbie wyjścia poza schemat, a nieefektywność zgodnie z Archetypem Argrisa zamiatana jest pod dywan skąd wypadnie w najmniej oczekiwanym momencie?

Czy zatem zmiana jest możliwa?

Moim zdaniem i zdaniem najnowszych odkryć w obszarze Neurokognitywistyki NIE!

Jednak możliwie jest zastąpienie starych nawyków (zastąpienie bo nadal będą istnieć w konektomie) przez nowe. Wiemy juz jak tego dokonać, i nie jest to jeszcze wiedza powszechna, więc jezeli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszam na warsztat zarzadzanie zmianą.

KOLEJNY WARSZTAT

16.03.2021

KOLEJNY WARSZTAT

23.03.2021

Zarządzanie czasem 4.1

Najbogatsze szkolenie na rynku szkolenie uwzględniające wymiary i perspektywy temporalne, sposoby zachowań i doświadczania czasu, metody reprezentacji przyszłości.
  • Postrzeganie czasu w wymiarze antropologicznym
  • Linearność vs. Cyrkularność []
  • Teorie lini czasu [T.Cottle'a,T.Jamesa TLT, P. Zimbardo TPT]
  • Czas w biznesie

Nowe i klasyczne narzędzia

Generacje zarządzania czasem i metody alternatywne. Wyznaczenie celów, priorytetów i wymiary planowania. Organizacja czasu pracy i delegowanie.

Ponad 20 ćwiczeń i tesów. W tym dzień z pracy managera. Kilkadziesiąt narzędzi do wykorzystania w życiu codziennym i biznesie. Techniki asocjacyjne i dysocjacyjne w tworzeniu strategii osobistych i firmowych.

Archiwum wydarzeń

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image